Budsjett 2021

28. desember, 2020

(vedlegg 4)

Budsjett for 2021 legges ut her så snart det foreligger. Fylkesstyret beklager at dette ikke følger 2. innkallingen.