Rogalands fylkessekretær er på plass

Eline Vigre er ansatt som fylkessekretær i Rogaland, og startet sitt arbeide i Det Grønne Huset den 1. august.

23. august, 2016

Etter en grundig ansettelsesprosess med nøye vurderinger og harde prioriteringer besluttet styret i MDG Rogaland den 25. juni å ansette Eline i stillingen. Eline har bakgrunn fra organisasjonsarbeid, miljørådgivning og –kommunikasjoFullSizeRendern, og som selvstendig næringsdrivende.

Jeg føler meg veldig privilegert som får ha en arbeidshverdag hvor hovedoppgaven er å få bygge denne organisasjonen, sier Eline. For ikke å snakke om at alle små og store arbeidsoppgaver peker i samme retning, mot et mål som griper langt mer om seg enn til kun vår organisasjon. Mål OG mening, og samtidig få lønn for det, det er et lykketreff.

Vigre har nemlig jobbet mye for partiet tidligere. Uten lønn, vel å merke.

Hun meldte seg inn i 2012, og ble valgt til leder av Stavanger MDG i 2013. Siden da har hun vært mer og mindre aktiv både i lokallaget, i valgkampstyret ved forrige stortingsvalg, og i den nasjonale valgkomiteen, hvor hun nå også er valgt som leder.

Jeg tror at en av mine styrker er at jeg kjenner partiet godt. I MDG-perspektiv er jeg omtrent som veteran å regne, og jeg har relativt god kjennskap til flere nivåer av partiet. Jeg vet hvordan det er å styre et forholdsvis lite lokallag og hvilke utfordringer og tanker man kan ha, samtidig som jeg vet litt om hva som rører seg oppover helt til partiets ledelse. Jeg har god kontroll på organene våre, hvordan de opererer, hvilke mandat de har, og hvordan vi kan bruke dem. Og ikke minst, har jeg gjennom valgkomiteens arbeid vært så heldig at jeg har fått stifte kjennskap med dyktige medlemmer over hele landet fra Svalbard i nord, gjennom bygder på høye fjell og i tette skoger,  helt ned til det glade Sørland. I tillegg har jeg fulgt partiet i den frem til nå største vekstperioden og har god kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i det, og hvordan politikken vår har blitt utformet og bearbeidet gjennom denne perioden.

 

Hva nå da?

MDG Rogaland står nå overfor en spennende periode. Den første store datoen er 25. august. Da kommer det nye partiprogrammet ut på høring, og MDG Rogaland kommer til å arrangere to medlemsmøter hvor målet er å bli kjent med programforslaget, diskutere, og komme med innspill og tilbakemeldinger som lokallagene kan bringe videre til programkomiteen.

I løpet av dette året har henholdsvis energipolitisk, og helsepolitisk utvalg blitt stiftet, og disse kommer til å jobbe videre for å bidra til å utvikle politikken vår. Forhåpentlig kommer det også initiativ til å stifte flere utvalg. Lokalene står klare til disposisjon.

Videre skal lokallagene ha medlemsmøter, og våre folkevalgte skal fortsette å bane veien for grønn politikk.

Men viktigst av alt er at tiden fremover kommer til å handle om Stortinget. Alle lokallagene skal få utnevne en valgkampansvarlig som sammen med blant annet listetoppene vil utgjøre styret som skal drive valgkampen i 2017. Og den 3. desember får vi endelig vite hvem vi skal jobbe hardt for å plassere på Løvebakken. Denne datoen avholdes nominasjonsmøtet, med påfølgende feiring. Mye skal på plass, og allerede nå begynner forberedelsene til den valgkampen vi skal fullføre om et år. Vi skal planlegge, legge strategi, samle kreative og kloke hoder, og få på plass et enda sterkere samhold mellom medlemmene her i Rogaland.

Lokallagene har en ekstra plass i Eline hjerte:

Det jeg gleder meg aller mest til er å få bli enda bedre kjent med lokallagene våre her i Rogaland, og å få lov til å støtte dem i det de føler at de trenger for å bli sterkere, tryggere, og nærere.