Styret 2018/2019

Her er styret som skal sette agenda frem mot lokalvalget i 2019. I løpet av 2018 skal det skrives politisk program for fylket og lages lister med de beste kandidatene til fylkestinget. Det skal utvikles ny politikk og nye måter å kommunisere politikken på. «Det blir et krevende og spennende år», sier nyvalgt fylkesleder Alexander Rügert-Raustein (nr 2 fra venstre).

 

4. april, 2018

Fra venstre på bildet ser du Amy Gjeitnes, Alexander Rügert-Raustein, Erlend Kristensen, Daria Maria Johnsen, Anne Nijdam og Rolf Atle Kristoffersen. Øvrige styremedlemmer Jan Kristoffer Johnsen og Yvonne Ekrene Lien var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret, programkomiteen og nominasjonskomiteen er i gang med arbeidet. Her avbildet på gårsdagens strategisamling.