Fylkesstyret

Styret til MDG Rogaland for 2018 ble valgt på årsmøtet den 10. mars.

Daria Maria Johnsen

Nestleder, dariamaria@outlook.com, tlf: 92226095

Anne Nijdam Svindland

Medlem. GU, anne.nijdam00@gmail.com, tlf: 95211955

Amy Gjeitnes

Medlem, amygje@gmail.com, tlf: 40011920

Jan Kristoffer Johnsen

Medlem, Grønne Studenter, jan.kristoffer.johnsen@gmail.com, tlf: 40626698

, tlf: