Våre folkevalgte

 

 

30. mars, 2017

Stavanger bystyre:

 Bystyret innvalgt Daria Maria Johnsen
 Bystyret innvalgt Rune Askeland
Bystyret innvalgt Susanne Heart
Bystyret innvalgt Kjetil Endresen
 1. vara Svein Skjæveland
2. vara Terje Torkildsen
4. vara Marianne Holter
5. vara Eva Berge
6. vara May-Lise Talgø
7. vara Ann Karin Både

 

Sandnes:

Bystyret innvalgt Erlend Kristensen
1. vara Cathrine Fuglestad
2. vara Camilla Vanessa Askeland
3. vara Zain Rage

 

Sola:

Bystyret innvalgt David Moen
1. vara Amy Gjeitnes
2. vara Jan Kristoffer Johnsen
3. vara Nicolas Kolnes-Cassis

 

Haugesund:

Bystyret innvalgt Bjørn Erik Davidsen
Bystyret innvalgt Nini Hæggernes
1. vara Susann Hæstad
2. vara Tor Braut
3. vara Knut Steffen Kvala
4. vara Bjarne Heyerdahl Sætrang

 

Randaberg:

Bystyret innvalgt Alexander Rügert-Raustein
1. vara David Harestad

 

Strand:

Innvalgt: Wenche Barka

 

Time:

Bystyret innvalgt Anne Helen Eide
1. vara Hans Bjørnar Tunheim
2. vara Guro Halvorseth Time
3. vara Ørjan Zazzera Johansen
4. vara Camilla Berg Aune

 

Klepp:

Innvalgt: Thorbjørg Isafold Kristiansdottir