Her er styret som skal sette agenda frem mot lokalvalget i 2019. I løpet av 2018 skal det skrives politisk program for fylket og lages lister med de beste kandidatene til fylkestinget. Det skal utvikles ny politikk og nye måter å kommunisere politikken på. "Det blir et krevende og spennende år", sier nyvalgt fylkesleder Alexander Rügert-Raustein (nr 2 fra venstre).  

Vil du hjelpe oss med å farge Stortinget grønt?

Vi trenger deg til å prate med folk om hvorfor vi trenger MDG, og hvorfor det haster.