Fylkesordførerkandidat Alexander Rügert-Raustein er fornøyd med programmet. • storstilt satsing på havvind • jobbe for utslippsfri kollektivtransport ved satsing på el-busser og el-ferjer. • la lærerne være lærere og med mindre fokus på rapportering og testing • innføre prøveordning med gratis buss • redusere bombelastning gjennom å kutte unødvendige veiprosjekter • gjenåpne Ålgårdbanen • prioritere syklister og sammenhengende og trygge sykkelruter • belønne miljøvennlige valg • satse på grønn turisme KORTVERSJON AV PROGRAMMET                LANGVERSJON AV PROGRAMMET

Ønsker du å bli mere aktiv i MDG?

Da kan du begynne med å fylle ut dette skjemaet :)