Alexander Rügert-Raustein

Gruppeleder, leder for Samferdselsutvalget

- Mine hjertesaker er buss og bane som "flyr" forbi kø og bom og skolen som arena for selvstendige lærere som er med å danne mennesket.