Erlend Kristensen

- Mine hjertesaker er "klimabelønning", elektrifisering og et varmere og bedre samfunn.