MDG Rogalands helseutvalg

MDG Rogaland Helseutvalg skal arbeide med aktuelle saker innen området levekår: fysisk og psykisk helse, rus- og narkotikapolitikk, forebygging og forskning, samt nye satsingsområder.

18. juli, 2016

Målet er å utarbeide konkrete forslag til De grønnes partiprogram, resolusjoner til landsmøtet og gjerne skape intern debatt rundt viktige saker. Vi ønsker å skape et rom for alle som er engasjerte i helsepolitikk, hvor vi kan sammen styrke og løfte MDG sitt program på dette området.

Kontakt:
Leder Daria Maria Johnsen, dariamaria@outlook.com
Leder Jan Kristoffer Johnsen, jan.kristoffer.johnsen@gmail.com