Årsmøte MDG Rogaland

Velkommen til årsmøte 2020 i MDG Rogaland lørdag 22. februar!

4. februar, 2020

Møtestart: Årsmøte kl 11.00 / Program work shop kl 14.30
Sted: «Det grønne huset» i Nygata 15, Stavanger
For hvem: Alle medlemmer
Stemmerett: Alle som har betalt kontigent i 2019 eller 4 uker før møtet

På årsmøtet oppsummerer vi året som har gått med årsmelding og regnskap, velger nytt styre, delegasjon til Landsmøtet/LM (24.-26. april) og velger nominasjonskomite. Nominasjonskomiteen skal ila 2020 sette opp en foreslått liste med MDG-kandidater fra Rogaland til Stortingsvalget i 2021.

Etter årsmøtet vil partisekretær Torkil Vederhus lede en tenkedugnad
rundt det nasjonale programmet vi går til valg på i 2021.

DAGENS PROGRAM
11.00-13.30 Årsmøte
13.30-14.30 Enkel servering
14.30-16.30 Tenkedugnad/work shop, nasjonalt program
ved partisekretær Torkil Vederhus
17.00 Vi går ut og spiser sammen. (Uoffisiell del av programmet 🙂 )

Har du innspill til årsmøtet, resolusjoner som bør behandles eller forslag til vedtektsendringer, kan disse sendes til rogaland@mdg.no innen 6. februar.

Hva er en resolusjon? https://snl.no/resolusjon
Eksempel på resolusjon: https://www.mdg.no/vedtatte_resolusjoner
MDG Rogalands vedtekter ligger her: https://rogaland.mdg.no/vedtekter

LM DELEGATER
Rogaland har fått tildelt 12 delegater til Landsmøtet (av ca 200), og disse plassene blir det kamp om. Lokallagene er bedt sende inn sine forslag til kandidater til fylkesstyret, slik at informasjon om kandidatene kan sendes ut i forkant av årsmøtet. Styret har foreslått følgende nøkkel til fordeling av delegater.

Andre forslag til fordelingsnøkkel bes sendes til rogaland@mdg.no innen 6. februar.

Dagsorden og sakspapirer følger med 2. innkallingen som sendes ut senest to uker før årsmøtet.

 

Vel møtt!
MVH
Styret i MDG Rogaland