Derfor går MDG ut av flertallssamarbeidet på Fylkstinget

MDG kan ikke stå inne for videre finansiering av den kontroversielle omkjøringsveien på Karmøy, som både ødelegger natur, myr, matjord og vil medføre unødvendig høye bompenger for folk.
Både fylkesrådmannen og rådmannen på Karmøy anbefalte det samme som MDG, og anbefalte heller å utrede utbedring av eksisterende vei.

4. november, 2021

PRESSEMELDING FRA MDG OM SAKEN

Samarbeidsavtalen i posisjonen har vært basert på enighet i saker som får
budsjettkonsekvens. Det ser det ut til at vi ikke klarer i saken om finansiering av den
kontroversielle omkjøringsveien på Karmøy, som både ødelegger mye natur, myr,
matjord og vil medføre unødvendig høye bompenger for folk.
Både fylkesrådmannen og rådmannen på Karmøy så det på samme måte som oss
og ville heller ikke sluttføre disse planene nå, men isteden utrede utbedring av
eksisterende vei.

Hvorfor våre samarbeidspartnere ikke ønsker å følge rådmannens anbefalinger og
likevel bruke ytterligere 25 millioner, er for oss en gåte. Det er allerede brukt 92
millioner kroner på utredninger og innsigelsene har stått i kø.
Samarbeidet ble solgt inn på en sterk grønn profil for fylket høsten 2019. Det var
dette vi ønsket å bidra til. MDG har vært en del av det politiske samarbeidet i to år.
Det har gitt oss uttelling på saker som klimabudsjett, klimaøkonom og
klimabelønningsordningen KAF. Samarbeidet har vært tuftet på høye ambisjoner for
et reelt grønt skifte i Rogaland, i alle fall på papiret.
Samtidig må vi være ærlig å si at det grønne engasjementet i samarbeidet ikke har
vært så stort som vi hadde forventet, hvorpå omkjøringsveien på Karmøy føyer seg
inn i rekken av flere saker som har vært utfordrende for oss.
Basert på enighetsprinsippet i budsjettsaker, stiller vi oss likevel åpne for å finne en
løsning fram til Fylkestinget. Vårt håp er at våre samarbeidspartnere ser vårt
perspektiv, og kan imøtekomme oss slik at grønn politikk blir praksis, og ikke bare
ord. Enten i denne saken, eller ved å kompensere i andre saker. Det er opp til dem
hvor høyt de faktisk verdsetter en politikk som også ivaretar natur, miljø og matjord.