Det nye styret er i gang!

Mykje spennande står på programmet for MDG Rogaland. Det nye styret er i gang med planlegging av blant anna kurs for folkevalgte, leige av kontorlokale og politiske workshops.

5. april, 2016

Fylkeslaget og MDG Stavanger samarbeider om dette lokalet, og håper det kan bli ein stad der det foregår mykje på grasrotnivå. Meir informasjon om framgangen her kjem.

Styret har også planar om å invitere til politiske «workshops» som skal arbeide med innspel til det nasjonale programarbeidet. I tillegg blir det folkevalgtsamlingar for folkevalgte og aktive rundt om i lokallaga med dyktige kurshaldarar frå det nasjonale apparatet til partiet.

Følg med på på facebook! Der kjem det meir løpande informasjon

Treng du å ta kontakt med nokon av oss i styret, sjå øvst på denne sida under «fylkesstyret».

Ikkje nøl med å ta kontakt!