Fylkesprogram gjennomgått 25. april

I kantina i Olav Kyrres gate 23 møtte tretten grønne styremedlemmar, kandidatar og medlemmar opp for å drøfte og stemme over punktene i fylkesprogrammet til Miljøpartiet de grønne Rogaland. Fra klokka tolv til omlag åtte om kvelden blei programmet gjennomgått grundig. Mange grønne, gode punkt blei gått etter i sømmane, og pussa på, språkleg og politisk. No gjenstår det berre det endelege vedtaket. Heile fylkesprogrammet vil bli lagt ut på denne sida så snart det er klart.