Fylkets grønneste program

Fylkesordførerkandidat Alexander Rügert-Raustein er fornøyd med programmet.

• storstilt satsing på havvind
• jobbe for utslippsfri kollektivtransport ved satsing på el-busser og el-ferjer.
• la lærerne være lærere og med mindre fokus på rapportering og testing
• innføre prøveordning med gratis buss
• redusere bombelastning gjennom å kutte unødvendige veiprosjekter
• gjenåpne Ålgårdbanen
• prioritere syklister og sammenhengende og trygge sykkelruter
• belønne miljøvennlige valg
• satse på grønn turisme

KORTVERSJON AV PROGRAMMET                LANGVERSJON AV PROGRAMMET

7. august, 2019