La Ukraina leve

Rogaland MDG ber den norske regjeringen ta følgende grep i krigen i Ukraina:

  1. Ta imot så mange flyktninger fra Ukraina som vi kan og sørge for at norske myndigheter bidrar med transport. 
  2. Beslaglegge verdier holdt i Norge av personer involvert i planleggingen og gjennomføring av Russlands aggresjonskrig mot Ukraina. 
  3. Stenge russiske oljeselskaper ute fra norsk sokkel i Nordsjøen. 
  4. Øke støtten til demokratiforkjempere i det russiske sivilsamfunnet. 
  5. Bruke setet i Sikkerhetsrådet til å fremme opprettelsen av et krigsforbrytertribunal for Ukraina, og jobbe for å få de ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av invasjonen satt under tiltale av den internasjonale straffedomstolen i Haag.
  6. Støtte eventuelle krav fra Ukraina overfor Russland om krigsskadeerstatning.
  7. Arbeide for å suspendere Russland fra FNs Sikkerhetsråd.
  8. Sette av superprofitten vi får fra salg av olje og gass til et fond som tildeler midler i forhold til antall flyktninger det enkelte land tar imot fra Ukraina. Dette for at ikke Norge skal være en åpenbar profitør av krigen.
  9. Støtte Ukraina med type A og B militært utstyr.

8. mars, 2022