MDG i Rogaland/Stavanger søker frivilligkoordinator

Vil du bidra til at De Grønne vinner Stortingsvalget i 2021?

Vi søker en medarbeider som kan bidra med å koordinere en god og effektiv bakkevalgkamp i Rogaland. 

19. februar, 2021

Valgkampmedarbeideren skal jobbe i 50 – 100% -stilling fra midten av mai til midten av september. Hen vil ha fylkessekretær- og VK-sjef Eva Berge som nærmeste overordnede.   Valgkampmedarbeideren skal gjøre seg kjent med og jobbe ut i fra den nasjonale og regionale strategien for bakkevalgkamp. 

Valgkamparbeidet har base i Stavanger, etter de gjeldende smittevernreglene.  Reising i regionen, samt kvelds- og helgearbeid må påregnes. 


OPPGAVER 

 • Gjennomføring av bakkevalgkampen i Rogaland.
 • Gjennomføring av valgkamp i tråd med nasjonale og regionale strategier. 
 • Skolere tillitsvalgte og frivillige i strategi og bakkevalgkamp.
 • Tett kommunikasjon og oppfølging av lokallag,  inkludert hjelp og ledelse av aksjoner.
 • Mobilisering og organisering av frivillige i regionen. 
 • Sørge for godt samarbeid med Grønn Ungdom i  Rogaland
 • Delta på aktuelle møter 

 

DU MÅ

 • Kunne jobbe selvstendig og være løsningsorientert 
 • Ha erfaring med å koordinere ulike grupper og enkeltmennesker som jobber mot samme mål.
 • Støtte MDGs verdigrunnlag.   

 

VI TILBYR

 • En viktig rolle i valgkamporganisasjonen til De Grønne i Stavanger og Rogaland
 • En jobb hvor du er tett på Stortingsvalget
 • Unik erfaring med valgkamp på flere nivå.
 • Supre og engasjerte kollegaer

Søknad m. CV sendes rogaland@mdg.no innen 11. mars

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med: