Fotocredit:

MDG Rogaland søker frivilligkoordinator

Vil du være med å sørge for en historisk valgkamp som sikrer De Grønne i Rogaland  representasjon på Stortinget?

31. mars, 2017

Vi jobber hardt for å videreutvikle Norge til et velferdssamfunn som er solidarisk med både mennesker og miljø – og for å få enda flere med på Norges neste store fellesprosjekt: det grønne skiftet. Med en stortingsrepresentant har De Grønnes siden 2013 lykkes med å sette norsk miljøpolitikk høyt på dagsorden i den nasjonale politiske debatten. Det skal vi også gjøre i valget i år. Målet nå er å få stortingsrepresentanter fra hele landet.

I Rogaland søker vi nå en frivilligkoordinator fra 1. mai og ut valgkampen, med gradvis opptrapping til 100% stilling fra 1. august. Oppstart så raskt som mulig. Du kommer til å arbeide tett sammen med valgkampkoordinator og resten av valgkamputvalget.

Er du interessert? Send søknad og CV innen 11. april  til vår fylkessekretær Eline Vigre – eline.vigre@mdg.no.

Oppgaver:

 • Mobilisering, skolering og oppfølging av frivillige
 • Støtte og underbygge lokallagenes valgkamparbeid
 • Rekruttering, mottak og mobilisering av frivillige under valgkampen
 • Bemanning av stands
 • Planlegging og tilrettelegging av interne aktiviteter som møter og skolering
 • Internkommunikasjon og informasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med ledelse eller koordinering av frivillige er en fordel.
 • Har kjennskap til og forståelse for politikk og våre kjernesaker.
 • Evne til å arbeide raskt, lære fort og sette pris på uforutsigbare arbeidsdager i et ambisiøst og humørfylt miljø

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt med gode samarbeidsevner.
 • Selvgående, ryddig og strukturert
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å motivere andre
 • Kveldsarbeid og helgearbeid må påregnes, og valgkampinnspurten er særlig intensiv.

Du får:

 • Jobbe i et intenst miljø hvor vi setter oss høye mål
 • En nøkkelrolle i planlegging og gjennomføring av De Grønnes viktigste valgkamp i Rogaland noensinne
 • Muligheten til å engasjere og spille andre gode
 • Lønn tilsvarende statens lønnstrinn 47, brutto årslønn for 100% stilling på 415 200 NOK.