Nominasjon og årsmøte 2019

Dato for nominasjonsmøtet i MDG Rogaland er satt til tirsdag 29. januar. Årsmøte og programmøte avholdes lørdag 23. mars.

21. desember, 2018