Ny fylkestingsgruppe på plass

Den nye fylkestingsperioden er i gang i Rogaland. MDG er fylkets minste innvalgte parti, men vi skal bli hørt allikevel!

21. november, 2023

Vi har konstituert en fylkestingsgruppe med følgende personer:
Rune Askeland, gruppeleder, fylkestingsmedlem og medlem av Regional-, kultur- og næringsutvalget.
Ingrid Reiersen Kartveit, 1.vara til fylkestinget (fast møtende vara).
Jon Torger Hetland Salte, 2.vara til fylkestinget (fast møtende vara)
Daria Maria Szymaniuk, 3.vara til fylkestinget
Erlend Kristensen, 4. vara til fylkestinget.
Susann Hæstad, ikke på varalisten, men var nr6 på valglisten og er en viktig stemme for nordfylket.
Fylkesleder Richard Waldemar Samslått blir og innkalt til gruppemøtene.
Om det er andre av dere som ønsker å følge møtene våre, så er det bare å gi meg beskjed 🙂 Alle innspill til gruppen mottas med takk – det er bare å ringe eller å sende e-post.
Selv om vi bare har en representant på fylkestinget, så ønsker vi å jobbe sammen som en aktiv gruppe i perioden. Vi kommer til å søke tett samarbeid med andre partier i mindretall, for å i større grad delta i et politisk felleskap. Vi skal holde humøret oppe og være med på å danne grunnlag for valgseier om fire år 🙂
Vi har forhandlet og vi har fått noen verv. Har fått flere innspill fra medlemmer som hadde konkrete ønsker om verv, men vi har ikke hatt nok forhandlingskraft til å få de tunge vervene denne gangen. Samtidig så er vi glad for at vi har fått flere verv innenfor kulturfeltet som kan bidra til å styrke vår kunnskap og være med på å bidra i ulike institusjoner.
I de ulike styrene for regionalplanene er det forventet at gruppeleder sitter. Her er det svært mye viktig politikk som skal utformes og vi skal delta aktivt.
Her er en oversikt over de vervene som MDG har pr.dags dato:
Stiftelsen Grønn By – Grønt råd – Varamedlem: Thomas Bendiksen
Stiftelsen Rogaland Arboret – Representanskapet: Medlem Erlend Kristensen, varamedlem Susann Hæstad
Rogaland Kunstsenter – Styret – Medlem: Daria Maria Szymaniuk, varamedlem: Susann Hæstad
Rogaland Kunstsenter – Representantskapet – Medlem Susann Hæstad, varamedlem Jon Torger Salte
Kunstskolen i Stavanger – Representantskapet – Medlem Rune Askeland, varamedlem Ingrid Reiersen Kartveit
Stiftinga Nynorsk Kultursentrum – Rådet- Medlem Jon Torger Salte
Klimapartnere Rogaland – Styringsgruppen- varamedlem Rune Askeland
Regional planstrategi (råd for utviklingsplan i Rogaland)- medlem Rune Askeland, varamedlem Ingrid Reiersen Kartveit
Regionalplan Dalane – Rådet- medlem Rune Askeland, varamedlem Ingrid Reiersen Kartveit
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke – Rådet- medlem Rune Askeland, varamedlem Ingrid Reiersen Kartveit
Tunnelsikkerhet – Styringsgruppen – medlem Rune Askeland, varamedlem Ingrid Reiersen Kartveit
Folkepulsen – Eiergruppen – medlem Ingrid Reiersen Kartveit
Haugaland vannområdet – medlem Susann Hæstad
Vi ser frem til en periode i mindretall der vi skal gjøre oss større enn hva vi er. 🙂 Vi ønsker og et tett og godt samarbeid med alle dere som er medlemmer av MDG i Rogaland. Vi skal snu et dårlig valg, der vi gikk fra 23 til 7 folkevalgte, til valgseier neste gang 💚
Ønsker og å takke avgående fylkestingsgruppe, ledet av Alexander Rugert-Raustein,som har vært pionerer, i den forstand at vi for første gang har vært med på å styre fylkeskommunen og vært et sentralt parti. Takk for solid innsats for naturen og innbyggerne i Rogaland 💚
På bildet: Ingrid hadde forfall under gårsdagens fylkestingsmøte, dermed så møtte Rune, Jon Torger og Daria.
🙂
MVH
Rune Askeland
Gruppeleder