Vi feirer 9,2%

HURRA! Med 9,2% i ny rekordmåling er vi det fjerde største partiet i Norge. Bli gjerne med på laget: https://www.mdg.no/bli_medlem

5. juni, 2019

Vi fortsetter å kjempe for effektive klimaløsninger, utfasing av olja, billigere kollektivtransport, renere luft, mindre plastforsøpling, bærekraftig matproduksjon, bedre dyrevelferd og naturvern. Over hele landet!