Vi søker dyktig kommunikasjonsrådgiver.

Vil du være med å sørge for en historisk  valgkamp som sikrer De Grønne i Rogaland  representasjon på Stortinget?

23. februar, 2017

Vi jobber hardt for å videreutvikle Norge til et velferdssamfunn som er solidarisk med både mennesker og miljø – og for å få enda flere med på Norges neste store fellesprosjekt: det grønne skiftet. Med en stortingsrepresentant har De Grønnes siden 2013 lykkes med å sette norsk miljøpolitikk høyt på dagsorden i den nasjonale politiske debatten. Det skal vi også gjøre i valget i år. Målet nå er å få stortingsrepresentanter fra hele landet.

I Rogaland søker vi nå en kommunikasjonsrådgiver fra medio april og ut valgkampen, med gradvis opptrapping til 100% stilling fra 1. august. Du kommer til å arbeide tett sammen med vår 1. stortingskandidat og resten av valgkamputvalget.

Er du interessert? Send søknad og CV innen 6. mars til vår fylkessekretær Eline Vigre – eline.vigre@mdg.no.

Oppgaver:

 • Jobbe for Rogalands toppkandidater med ukentlig mediearbeid
 • Jobbe målrettet i tråd med partiets kommunikasjonsstrategi
 • Strategisk mediearbeid for å holde våre saker høyt på den offentlige agendaen
 • Delta i valgkampen og det løpende kommunikasjonsarbeidet i partiet
 • Bistå med å opprette og koordinere en mediegruppe av frivillige
 • Bistå med og koordinere innholdsproduksjon til  innsalg, våre digitale kanaler og sosiale medier
 • Lage gode rutiner som bidrar til at vi kommer på i lokale, regionale og landsdekkende medier
 • Bidra til å samordne mediearbeidet mellom fylkeslag, lokallag og  partiets nasjonalledd

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring med målbevisst mediearbeid
 • God kjennskap til den politiske dagsordenen  i fylket og nasjonalt
 • God kjennskap til regionale og lokale medieaktører i Rogaland
 • Evne til å arbeide raskt, lære fort og sette pris på uforutsigbare arbeidsdager i et ambisiøst og humørfylt miljø

Du får:

 • Jobbe i et intenst miljø hvor vi setter oss høye mål
 • En nøkkelrolle i planlegging og gjennomføring av De Grønnes viktigste valgkamp i Rogaland noensinne
 • Nyttig erfaring fra mediearbeid i en stortingsvalgkamp for et stortingsparti
 • Lønn etter avtale, avhengig av bakgrunn og tidligere arbeidserfaring. Oppstart så raskt som mulig.