Vil du være vår aksjons-koordinator i valgkampen?

Vil du være med på å styrke en bevegelse som jobber for et samfunn som tar vare på alle mennesker, dyr, natur og framtidige generasjoner? Her er en ypperlig mulighet!

24. januar, 2023

Vi søker en selvstendig person som kan sette frivillige i sving i en 50-100% prosjektstilling som aksjons-koordinator for Miljøpartiet De Grønne i Rogaland/Stavanger. Stillingen har oppstart mars-april 2023 og løper ut september 2023. Kjerneoppgaven er å planlegge, mobilisere til og koordinere aksjoner og arrangement for alle partiets støttespillere. Aksjoner kan være husbesøk/dørbank, stand, postkasseaksjoner, “Takk for at du sykler..”, mm.

OPPGAVER

 • Planlegge, mobilisere til, organisere og markedsføre aksjoner og arrangement i samarbeid med lokallag og fylkeslagets valgkamputvalg (VKU).
 • Lede og delta på aksjoner
 • Organisere mottak og opplæring av nye valgkamp-frivillige.
 • Oppdatering av frivillig-register.
 • Koordinering med andre partiledd og lokalpolitikere

DU HAR GJERNE ERFARING MED 

 • Frivillighet/politisk arbeid
 • Å jobbe i en desentralisert organisasjon med lokallag og frivillige.
 • Å finne praktiske løsninger på utfordringer, både fysiske og organisatoriske.
 • Det å lede prosjekter, vurdere realismen i planer og få med deg kolleger og frivillige i gjennomføringen. 
 • Å brette opp ermene når det dukker opp uventede situasjoner, og holder hodet kaldt når det koker.
 • Å formulere deg skriftlig. Du bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 

 

ØVRIG
Arbeidssted: Partikontoret i Stavanger sentrum, hjemmekontor, «ute i felten» i Rogaland.
Jobben innebærer kvelds- og helgearbeid.
Jobben innebærer noe reising rundt om i fylket.
Tiltredelse og stillingsprosent etter avtale.
Lønn etter avtale.
Søknad med CV sendes til rogaland@mdg.no asap. 

 

KONTAKT
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt regionkontakt Eva Berge eva.berge@mdg.no / tlf 98420870 eller fylkesleder Richard W. Samslått richard.w.samslatt@gmail.com / tlf 40224446