Valgkamputvalget

Valgkamputvalget vil være det øverste beslutningsmyndighetsogranet under valgkampen. Valgkamputvalget består av fylkesleder, fylkessekretær, og topp 4. En utvidet gruppe uten styringsmandat inkluderer i tillegg en representant fra GU samt de valgkampansvarlige fra lokallagene. Valgkamputvalget får følgende mandat:

  • Strategiske beslutninger for valgkampen mellom styremøter
  • Budsjett og økonomiansvar for fylkeslaget mellom styremøter
  • Supplere og omorganisere valgkampapparatet etter behov.

30. mai, 2017

 

Valgkamputvalget består av:

 

     Eline Vigre, valgkampkoordinator

     Morten Tønnessen, fylkesleder

     Anna Kvam, 1. kandidat

      Erlend Kristensen, 2. kandidat

    Nini Hæggernes, 3. kandidat